بوی ریحان

هرچه گفتیم جز حکایت دوست،در همه عمر از آن پشیمانیم...

بوی ریحان

هرچه گفتیم جز حکایت دوست،در همه عمر از آن پشیمانیم...

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

آن روز که برایم آن یک بیت شعر را فرستاد و من با حرص هرچه تمام تر دستم را روی دکمه ی دیلیت فشار دادم و زیرلب زمزمه کردم: "بی عقل! " هیچوقت فکرش را هم نمی کردم یک روز دور،وسط کار،موقع تغییر فونت "calibri" به "B nazanin"  و درست موقعی که یک چشمم به جواب اس ام اس شوهرم است،دوباره یادش بیفتم...
سه بار پشت سر هم زمزمه می کنم: 
بعد از تو بعد از رفتنت ای نازنینم 
فونت تمام نامه ها "بی نازنین" شد
و این بار به این بیت خنده ام می گیرد..
  • الهام باقری